Blog

Píšeme pre vás

Adriana Farkašová
/
22. jún 2017
7 techník ako sa naučiť aktívne počúvať

7 techník ako sa naučiť aktívne počúvať

Naučiť sa správne viesť rozhovor je jedna z najťažších techník nadväzovania interakcie a vzťahov medzi ľuďmi. Vyžaduje si komunikačné schopnosti, ktoré sú vrodené alebo naučené, no pri komunikácii je potrebné vedieť počúvať. Aké techniky pri počúvaní používať, aby váš dialóg bol zmysluplný, vám poradíme v tomto článku.

Komunikácia patrí medzi najzákladnejšie sociálne potreby. Vytvára interakcie, vzťahy medzi ľuďmi a slúži na výmenu informácií. No nie je vždy dôležité iba rozprávať, ale vedieť aj počúvať a doviesť váš rozhovor do zmysluplného konca.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že pri komunikácii viac rozprávate o sebe, vašich názoroch, myšlienkach, nápadoch, vyjadrujete emócie a menej počúvate toho, s kým sa rozprávate? Alebo ho aj pustíte k slovu a necháte ho viesť dialóg, ale počúvate ho iba na oko a vaše myšlienky sú úplne inde? Týmto spôsobom vám môžu ujsť veľmi dôležité informácie povedané druhou osobou a dochádza k dezinformáciám, omylom a dokonca aj k oslabeniu alebo rozpadu vzťahu s daným človekom. Medzi základné zásady patrí:

- napojenie sa na komunikátora
- prejavenie záujmu na verbálnej a neverbálnej úrovni
- neprerušovanie pozornosti
- akceptácia  
- dávka empatie na strane prijímateľa

Ak sa chcete naučiť, ako aktívnejšie počúvať, vytvárať a upevňovať vzťahy, týchto 7 techník vám pomôže v práci aj v osobnom živote.

1. Parafrázovanie

Nazýva sa aj kontrolovaný dialóg. Stačí, ak prerozprávate danú informáciu, ktorú vám komunikátor povedal vlastnými slovami. Pomôže vám to pri ozrejmení, či ste to pochopili správne a lepšie si samotnú informáciu zapamätáte, napr. pri vykonávaní nejakých zadaných pracovných úloh. Rovnako tak dáte najavo vysielateľovi, že ste dávali pozor a počúvali ho. Týmto spôsobom môžete predísť omylom pri zle vykonanej pracovnej úlohe a zvyšujete tak efektivitu celého procesu.

Príklad:

Parafrazovanie

2. Sumarizácia

Inak povedané zhrnutie. Technika aktívneho počúvania, kedy zhrniete všetky podstatné informácie, myšlienky a návrhy na záver rozhovoru do súvislého celku. Rovnako tak zistíte, či vysielateľ zrozumiteľne podal informácie a či ste ich vy aj správne pochopili. Sumarizácia sa zvykne robiť aj na konci dôležitého mítingu s klientom, kedy mu zhrniete všetky dohodnuté návrhy, ďalšie postupy, ako aj timing. Odporúčame posielať aj sumarizačný e-mail, v ktorom máte obaja všetky informácie spísané a nezabudnete tak na podstatné veci a detaily.

Príklad:

Sumarizacia

 

3. Reflexia

Táto technika je veľmi podobná ako parafrázovanie, ale prebieha na emočnej úrovni a vzťahuje sa hlavne na emocionálny koncept výpovede vysielateľa. Snažte sa odrážať to, čo pri komunikácii cítite a čo ste vypozorovali na základe neverbálnych signálov. Prehĺbite tým rozhovor, vyjadríte záujem o danú osobu a zlepšíte alebo posuniete ďalej vzťah medzi vami.

Príklad:

Reflexia

 

4. Prieskum

Prieskum slúži na dopĺňanie výpovedí, ktoré odzneli v rozhovore. Dosiahnete to tak, že začnete klásť otázky a pýtať sa. Získate tak doplňujúce informácie, ktoré vám chýbali k celkovému obrazu a pochopeniu správy od vysielateľa. Nezabúdajte, že otázky by mali byť jednoduché, zrozumiteľné, otvorené, neagresívne a mali by rešpektovať jeho súkromie. Preto neskĺznite do veľmi osobných až intímnych otázok, ktoré môžu pôsobiť až netaktne. Držte sa hlavne prezentovaných tém od vysielateľa, ktoré vám pomôžu pochopiť lepšie jeho zámer.

Príklad:

Prieskum

 

5. Posilňovanie / povzbudzovanie

Pochválením, podporením, povzbudením dosiahnete zvýšenie mobilizácie vášho spolukomunikátora, ktorý bude motivovaný pri rozhovore a pozitívne naladený. Zvýšite tak pravdepodobnosť, že človek sa viac otvorí, prehĺbi obsah rozhovoru a bude v ňom dobrovoľne ďalej pokračovať. Rovnako v ňom vytvárate pocit, že to čo hovorí, vás zaujíma.

Príklad:

Posilňovanie a povzbudzovanie

 

6. Verifikácia

Túto techniku nazývame aj overovanie. Má podobnú funkciu ako sumarizácia, ale jej hlavnou podmienkou je, že do nej nevkladáte nič osobné a sústreďujete sa iba na komunikovaný obsah. Na záver si preto vždy overte, či ste správne pochopili zámer a cieľ, ku ktorému komunikácia smeruje. Rovnako tak predídete nepochopeniu z jednej alebo druhej strany a prípadným dezinformáciám, ktoré môžu narušiť napríklad vašu spoluprácu s klientom.

Príklad:

Verifikácia

 

7. Kotvenie

Patrí medzi stabilizačné techniky aktívneho počúvania na fixovanie sa iba na dôležité informácie od vysielateľa. Ak sú nejaké informácie nepodstatné pri rozhovore, necháme ich jednoducho vyhasnúť. Základným nástrojom kotvenia je súhlas, pritakávanie, prikyvovanie alebo vyjadrenie záujmu. Táto technika vám pomôže, ak daný človek rozpráva priveľa a vy sa potrebujete sústrediť a prejsť na dôležité informácie. Vediete tým rozhovor k zmysluplnému záveru, ktorý vás posunie ďalej.

Príklad:

Kotvenie

Nemusíte využívať všetky techniky súčasne, treba si však dobudúcna osvojiť zopár z nich, ktoré vám pomôžu pri selektovaní nepodstatných informácií a pri sústredení sa iba na to podstatné. Overíte si tak celkový zámer komunikácie a cieľ, vysvetlíte správnosť informácie, či ste ju pochopili, ako ju vysielateľ myslel a predídete tým zbytočným problémom.

Zaručujeme, že vám to pomôže pri rokovaniach s klientom, v práci pri zadávaní a delegovaní úloh alebo pri rozhovore s vašou polovičkou, ktorá už nebude mať pocit, že ju nepočúvate. :-)

 

Adriana Farkašová
Adriana Farkašová Account Manager
Na pozícii Account Managera som už vyše 2 rokov. Komunikácia, vystupovanie a chuť kreatívne tvoriť patrili k jedným z mojich najväčších predpokladov, preto som sa rozhodla práve pre túto prácu, kde ich môžem naplno rozvíjať. Baví ma rôznorodosť a dy…
Viac o autorovi
Používaním stránok prevádzkovaných 4ME MEDIA s. r. o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
sk
en