Blog

Píšeme pre vás

János Vámoš
/
/
22. máj 2018
Emocionálny dizajn

Emocionálny dizajn

V dnešnom článku by som vás chcel oboznámiť s jednou z mojich obľúbených filozofií dizajnu. Budem sa zaoberať otázkou, či dizajn ako taký môže ovplyvňovať naše emocionálne ja a na druhej strane, či emocionálny faktor má svoje miesto v procese navrhovania. Keď áno, v čom sa skrýva sila takýchto dizajnérskych alebo grafických diel?

Keďže téma úzko súvisí s emóciami, na začiatku by som chcel objasniť, čo tie emócie sú a prečo ich budeme tak často spomínať. Podľa oficiálnej poučky sú emócie psychologické procesy, zahrňujúce subjektívne zážitky pohody a nepohody, previazané s fyziologickými zmenami. Vyvolávajú a ovplyvňujú tak ďalšie psychologické procesy. Tieto psychologické procesy sú subjektívne, aktuálne, intenzívne, predmetné, polaritné a majú vplyv na pamäť. Nás bude zaujímať hlavne táto posledná vlastnosť. Ak chce dizajnér robiť emocionálny dizajn, ktorý má v sebe veľký potenciál citovo zasiahnuť diváka, musí robiť veci, ktoré sú silno zapamätateľné.

Nie je to jednoduché, kým sa emócie nedajú vykalkulovať. Každému sa páči niečo iné, avšak existujú určité schémy cítenia a správania, ktoré súvisia s ľudskými kultúrami a s prostredím, v ktorom jedinec žije, a to môže byť úplne iné u každého.  Preto vlastne neexistuje univerzálny dizajn, čo sa bude páčiť všetkým.

Emócie hrajú veľkú úlohu aj pri rozhodovaní. Pri rozhodovaní sa zapájajú obe časti mozgu, ľavá hemisféra (racionálna) súčasne s pravou hemisférou (emocionálna). Takže človek nie je ani čisto racionálny, ani čisto emocionálny. Jedno bez druhého nemôže existovať

Dizajn je vytvorený ľuďmi a pre ľudí, ktorí sú emocionálnymi bytosťami. Emócie vložené do konceptu alebo do navrhovacieho procesu môžu rozhodovať o úspechu alebo neúspechu daného produktu alebo grafiky. Pocity vyvolávajú túžbu. Túžba po danom produkte víťazí nad chladnou racionalitou. Produkt má mať pridanú hodnotu okrem kvality a technických parametrov. Pridaná hodnota sa práve skrýva v emóciách.

Termín emocionálny dizajn po prvýkrát spomenul známy kognitívny vedec a teoretik dizajnu Donald A. Norman vo svojej knihe „Emotional design: Why we love(or hate) everyday things(Emocionálny dizajn: Prečo milujeme(alebo nenávidíme) bežné predmety).“ Základnou tézou tejto knihy je, že emocionálna stránka dizajnu je najdôležitejšia pre úspech produktu, dokonca aj v porovnaní s praktickou či funkčnou stránkou predmetu.

Kniha začína porovnaním troch rozdielnych čajníkov. Každý z nich je odlišný a pri každom dominuje iný dizajn. Pri každom sa objavujú emócie, ale vždy v inej forme alebo inom poradí.

Emocionálny dizajn

zdroj: https://sk.pinterest.com

Samozrejme emocionálny dizajn sa objavuje aj v grafickom dizajne. Skvelý príklad toho je vyhľadávač google. Spoločnosť zobrala svoje logo a natiahla ho. Namiesto toho, aby vypísal presné množstvo výsledkov, objaví sa vám toľko znakov o, koľko strán výsledkov vám vyhľadávanie prinieslo. Je to decentné a jednoduché. Väčšinou si to ľudia všimnú len podvedome, ale identifikuje sa to ako niečo príjemné.

Emocionálny dizajn

zdroj: https://www.google.com

Ďalším skvelým príkladom sú postery Stefana Sagmeistra. V jeho tvorbe emócie hrajú kľúčovú rolu, ale na druhej strane aj vizuál je dostatočne silný na zapamätanie.

Emocionálny dizajn

zdroj: https://cart208fall14.files.wordpress.com/2014/10/sagmeister_02.jpg

Napriek tomu, že emocionálny dizajn má systematickú a premyslenú štruktúru fungovania, čaro sa skrýva v detailoch. Bez týchto detailov by bol daný produkt stále estetický a dobre nadizajnovaný, ale celý koncept a dojem by sa zmenil. Zanikol by emocionálny vzťah.

Častokrát sa používa pri tvorbe ako prostriedok zosobnenie produktu. Keď sa zosobňuje daný produkt, je to ľudskejšie, cítime ho bližšie k sebe. Nepôsobí umelo. Viac vynikne dôvera medzi človekom a objektom.

Emocionálny dizajn

zdroj: https://www.yankodesign.com/images/design_news/2010/02/24/salt_shaker.jpg

Emocionálny dizajn

zdroj: http://www.pirouetteblog.com/wp-content/uploads/2015/11/Screen-Shot-2015-11-23-at-10.40.45-1080x550.png

V tvorbe a marketingu podľa tejto filozofie je obrovský potenciál, ale na druhej strane aj riziko. Čo sa stane, keď dizajnéri a marketéri budú používať tieto prostriedky na negatívne ovplyvnenie alebo na odprezentovanie produktu alebo služby, ktoré nám môžu poskytnúť pozitívne pocity, ale vo väčšom časovom rozmedzí môžu mať zlý dopad na naše zdravie, na  ekológiu alebo na ďalšie veci? Myslím si, že by tvorcovia mali byť v tejto oblasti ešte viac zodpovední ako vo všeobecnosti, keďže ide o ľudské vnútro.

Dúfam, že sa vám páčil tento článok, a že ste sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé.

János Vámoš
János Vámoš Graphic Designer
V mojom živote tvorba a umenie ako také hráva kľúčovú úlohu. Popri osemročnom gymnáziu som začal navštevovať základnú umeleckú školu. Po maturite ma prijali na Slovenskú Technickú Univerzitu, Ústav Dizajnu. Okrem dizajnu sa venujem maľbe a kresbe. Vďak…
Viac o autorovi
Používaním stránok prevádzkovaných 4ME MEDIA s. r. o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
sk
en