Blog

Píšeme pre vás

Dana Kolenčíková
Liečenie umením - Arteterapia

Liečenie umením - Arteterapia

Tvorivosť dáva zmysel životu, odlišuje človeka od zvieraťa a stroja a lieči človeka z chorôb modernej civilizácie. Pri arteterapii sa človek dostáva do stretu so svojimi vlastnými myšlienkami a pocitmi, čím podporuje ozdravujúce procesy a otvára sa svetu. Je to spôsob sebarealizácie. Častokrát sa vracia do detstva, kedy ešte nebol ovplyvnený racionálnym svetom dospelých.

Liečenie umením - Arteterapia

Čo je teda arteterapia?

Možno ste už počuli o tejto liečebnej metóde, pri ktorej sa používajú rôzne spôsoby/druhy umenia, ako prostriedok k sebapoznaniu a k odhaleniu skrytých psychických bolestí.

Tento pojem použil po prvýkrát istý J. M. Charcot už v druhej polovici minulého storočia. Vychádza z lat. Art – umenie a gr. Therapeia – liečenie. Napomáha rozvoju našej osobnosti, nahliadnuť do nášho vnútorného sveta a vidieť aj jeho súvislosti s vonkajším svetom. Umožňuje lepšie prežívanie a chápanie seba a života. Je to proces sebapoznania, objavovania túžob, ale aj svojich hraníc a skrytých bolestí a strachov.

Liečenie umením - Arteterapia

Terapia akýmkoľvek tvorením. Tvoriť môžeme všetci :). Všetci sme sa narodili ako umelci, akurát, že u niektorých ľudí bola táto schopnosť potlačená už v detstve, kedy sa z bezprostredného kreslenia, spievania, čítania alebo tvorby figúrok z plastelíny postupne stal predmet hodnotenia, či už učiteľom alebo rodičom. (Niekedy sa dokonca pri terapii zisťuje, kde sa človek v tomto vývoji zasekol). Ale pritom ide a išlo iba o osobné vyjadrenie akéhosi pocitu a teda nie o to, aby výsledné produkty boli esteticky uspokojivé.

Liečenie umením - Arteterapia

Pre koho je táto terapia vhodná?

Pre každého, kto prekonáva nejaké psychické ťažkosti, je vhodná samozrejme aj pre deti, dokonca veľmi účinná pri komunikácii s ľuďmi, ktorí trpia downovým syndrómom, prípadne autizmom. Ide predovšetkým o pozitívny účinok na človeka. Podnecuje predstavivosť, čo môže naštartovať určité obranné mechanizmy a otvorenie sa navonok. Tvorba tak prináša tomu, kto tvorí, radosť a pôsobí upokojujúco.

Liečenie umením - Arteterapia

Aj keď si niekto povie „Ja neviem kresliť, nikdy mi to nešlo... a pod.“  V tomto procese terapie je dovolené všetko. Je to výpoveď z vnútra človeka a teda nič nie je dobré alebo zlé, pekné či škaredé. Nejde o dokonalosť. Každé dielo má výpovednú hodnotu a nesie so sebou istú energiu.

Používa sa prevažne pravá hemisféra, aby sa nezapájal mozog a racionálne uvažovanie. Naopak, teda podporuje kreatívnu stránku našej osobnosti. Ide o to, aby sa človek stratil v prítomnom okamihu. Ide o rozvoj tvorivých schopností, spontánneho prejavu a neverbálnej komunikácie.

Liečenie umením - Arteterapia

Receptívna arteterapia

Táto forma arteterapie sa zaoberá vnímaním umeleckého diela s určitým zámerom pri jeho výbere arteterapeutom. Zlepšuje schopnosť vnímania konkrétneho umeleckého diela. Týmto cvičením rozvíja schopnosť spoznať pocity iného človeka/umelca a schopnosť hovoriť o vlastných pocitoch.

Liečenie umením - Arteterapia

Aktívna arteterapia

Znamená aplikovanie konkrétneho spôsobu tvorby - kresby, maľby, modelovania, koláže, keramiky, textilných techník, hlasného čítania,  fotografovania, tanca, do ktorých prenášame svoje vlastné emócie a pocity.

Pod vedením odborníka

Keďže arteterapia je istá forma psychoterapie, je pri nej dôležitá prítomnosť špecializovaného terapeuta. Môže ísť o psychológa, sociálneho pracovníka či pedagóga. Mala by byť súčasťou celkovej liečby.

Liečenie umením - Arteterapia

Na Slovensku momentálne ponúkajú arteterapeutické služby rôzne organizácie (napr.: https://www.arte-terapia.sk/ http://www.ziv.sk/kurz-arteterapie.html https://artevia.sk/arteterapia/), stačí si len vybrať formu, ktorá bude vyhovovať práve vám. Alebo vyskúšať ktorúkoľvek, možno práve tá, ktorú si viete najmenej predstaviť, bude tá správna :).

Použité foto:

http://art-therapy.sk/

https://www.arte-terapia.sk/

Zdroje:

https://www.dusevnezdravie.sk/arteterapia-co-to-je/

http://www.nazdravie.sk/arteterapia/

https://psychologie.cz/krajina-arteterapie/

http://art-therapy.sk/blog/category/aktuality/

Dana Kolenčíková
Dana Kolenčíková Graphic Designer
Neuveriteľne vnímavý človek s citom pre detail a umenie. Za každých okolností milá osôbka nadšená pre kaligrafiu a estetiku. Rýchlo sa nadchne pre správnu vec. Občas je príliš hĺbavá, čo však považujeme za výhodu, pokiaľ ide o pres…
Viac o autorovi
Používaním stránok prevádzkovaných 4ME MEDIA s. r. o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
sk
en