Blog

We write for you

János Vámoš

Graphic Designer

V mojom živote tvorba a umenie ako také hráva kľúčovú úlohu. Popri osemročnom gymnáziu som začal navštevovať základnú umeleckú školu. Po maturite ma prijali na Slovenskú Technickú Univerzitu, Ústav Dizajnu. Okrem dizajnu sa venujem maľbe a kresbe. Vďaka maľbe veľký dôraz kladiem na koncept a vnútornú myšlienku vizuálu. Myslím si, že dobrá grafika nemôže existovať bez premysleného konceptu. Rád experimentujem, ako v maľbe, tak aj v grafickom dizajne. Baví ma hľadať nové cesty a riešenia problémov.

Keď práve netvorím, som v škole,  chodím po galériách alebo trávim čas s tými, ktorí sú pre mňa dôležití. Rád cestujem a spoznávam ľudí. Myslím si, že je to potrebné, aby človek mal širšie spektrum videnia.

By using the sites operated by 4ME MEDIA s. r. o. you agree to the use of cookies that help us provide better service. More info
sk
en