Blog

We write for you

Lucia Hermanová

Account Manager

Pod maskou introvertnej nevinnosti naša accountka ukrýva sarkastickú extrovertku s veľkým srdcom. Pre svojich priateľov, rodinu a klientov je vždy pripravená zniesť modré z neba, pokiaľ na to nájde kvalitného dodávateľa. Okrem lásky k práci prekypuje tiež láskou ku všetkému živému, čo má maximálne štyri nohy.

Ruky si rada zašpiní hlinou v záhrade a zásteru experimentovaním v kuchyni.

By using the sites operated by 4ME MEDIA s. r. o. you agree to the use of cookies that help us provide better service. More info
sk
en