Blog

We write for you

Dana Kolenčíková
Extroverti vs. introverti

Extroverti vs. introverti

V dnešnom článku by som sa chcela venovať dvom typom osobností a priblížiť vám trošku, prečo je dobré ich vedieť rozoznať, či už sa chystáte prijať nových zamestnancov do vašej firmy, alebo sa usilujete o lepšie fungujúce vzťahy na pracovisku.

Určite každý z vás pozná pojmy introvert a extrovert. Čím ďalej, tým viac ma táto téma zaujíma. Nie preto, že by som chcela ľudí rozdeľovať striktne do nejakých skupín, ale skôr preto, že chcem lepšie pochopiť ako a prečo vlastne sú medzi nami občas také veľké rozdiely v správaní. Zároveň prečo sa nedokážeme niekedy vôbec pochopiť. Ja sama som viac introvertný typ človeka, čo možno svedčí aj o tom, prečo píšem práve takýto článok. Hovorí sa, že sme hĺbavejší a často sa v niečom pitveme veľmi dlho, aj keď to, ako sa hovorí, minulosť už dávno pohltila. Oproti extrovertom, ktorí vidia veci skôr z nadhľadu a v súvislostiach.

Keď sa na to chceme pozrieť z hľadiska štatistík, tak 30-50% populácie sú introverti a 50-70% extroverti. Nikto z nás však nie je čistý introvert alebo extrovert. Existuje typ osobnosti, ktorá má vyvážené črty introverta a extroverta. Psychológovia označujú takéhoto človeka ako ambiverta.

Na väčšine pracovných miest môžete nájsť ľudí, ktorí spadajú do oboch kategórií a konkrétne znaky daného typu osobnosti znamenajú, že majú tendenciu pracovať na úlohách rôznymi spôsobmi. Napríklad, niektorí z nás sa usilujú o spoluprácu s ostatnými, zatiaľ čo iní majú lepšie výsledky, keď pracujú sami. Z tohto dôvodu sú niektoré pracovné miesta vhodnejšie pre introvertov a iné pre extrovertov.

Ako sa teda správajú introverti a extroverti na pracovisku a aké pracovné miesta sú najlepšie pre daný typ osobnosti?

Introvertný typ osobnosti

Často uprednostňujú pozície, ktoré im umožňujú pracovať pomerne samostatne alebo spoločnosti, ktoré im umožňujú pracovať v tichom prostredí. Ich práca je efektívnejšia, keď môžu pracovať sami.

Medzi základné spoločné znaky patria:

 • Hĺbavosť
 • Konzervatívnosť
 • Učia sa prostredníctvom pozorovania
 • Uvedomelosť
 • Radi trávia čas osamote

Niekoľko príkladov na vhodné typy práce:

 • Grafický dizajnér
 • Web developer
 • Vodič nákladiaku
 • Umelec
 • Oddelenie elektrotechniky a údržby
 • Zdravotný asistent laboratórnych záznamov
 • Právny asistent
 • Technik internetových služieb
 • Spisovateľ

Extrovertný typ osobnosti

Preferujú viac verbálnej komunikácie a interakcie so svojimi spolupracovníkmi. Kariéra, ktorá zahŕňa interakciu s verejnosťou a v ktorej sa pracuje ako súčasť tímu, je zvyčajne vhodnejšia pre extrovertné osobnosti. Sú väčší tímoví hráči.

Medzi základné spoločné znaky patria:

 • Spoločenskosť
 • Schopnosť tímovej práce
 • Radi prijímajú nové výzvy
 • Hovoria otvorene o svojich myšlienkach            
 • Majú veľa priateľov a známych

Niekoľko príkladov na vhodné typy práce:

 • Špecialista na vzťahy s verejnosťou
 • Obchodný zástupca
 • Account manager
 • Právnik
 • Pracovník v oblasti marketingu
 • Manažér eventov
 • Administratívny pracovník
 • Podnikateľ
 • Lekár
 • Oddelenie ľudských zdrojov
 • Učiteľ
 • Oddelenie pre styk s verejnosťou
 • Stavbár
 • Ekonóm
 • Športovec

Ako sa správajú introverti a extroverti v kancelárii?

Extroverti preferujú viac verbálnej komunikácie a interakcie so svojimi spolupracovníkmi. Radi premýšľajú vo väčších skupinách, napríklad pri brainstormingoch, kde si vypočujú nápady ostatných a zdieľajú s nimi ich vlastné. Plánovanie projektov a dosahovanie konsenzu vždy vykonávajú spoločne.

Zatiaľ čo introverti uprednostňujú tiché pracovisko, radi pracujú samostatne na nezávislých projektoch a jasne definovaných úlohách. Potrebujú viac času na zhromažďovanie a preskúmanie informácií pred tým, než sa pre niečo rozhodnú.

Extroverti často iniciujú skupinové aktivity, zhromaždenia a vedú rozhovory o osobných záležitostiach, zatiaľ čo introverti by si radšej nechali svoj súkromný život pre seba a zapojili sa skôr do diskusie o práci.

V pracovnom tíme vidia introverti detaily, extroverti zase vnímajú celok. Ako majiteľ firmy/podniku budete mať viac práce s introvertom, na ktorého musíte ísť citlivo. Na druhú stranu vám môže introvert pomôcť stmeliť váš tím, pretože vie rozrozprávať ľudí a rýchlejšie rozpozná nepohodu kolegov.

Tu je ešte zopár príkladov, ktoré znázorňujú každodenné situácie, a to, ako ich prežíva introvert a extrovert:

1. Dobíjanie energie

Introverti si „dobíjajú baterky“ tým, že trávia čas osamote. Extroverti majú tendenciu zúčastňovať sa na spoločenských udalostiach a „dobíjať sa“ tým, že interagujú s ostatnými ľuďmi a socializujú sa.

2. Zapájajú sa rôzne

Introverti často vedú hlboké konverzácie vo dvojici, zatiaľ čo extroverti milujú skupinové rozhovory. Introverti potrebujú viac času než extroverti na to, aby psychicky spracovali nové situácie predtým, ako budú interagovať s ostatnými.

3. Rôzne úrovne vzťahov

Introverti vytvárajú väčšinou hlbšie vzťahy. Radi spoznajú niekoho so všetkým, čo k nemu patrí, jeho záľuby, záujmy atď. Extroverti sú na druhej strane priateľmi s mnohými ľuďmi, ale nevytvárajú si so všetkými až tak hlboké vzťahy. Introverti majú tendenciu mať len niekoľko blízkych priateľov, zatiaľ čo extroverti majú širšiu sieť priateľov (niektoré z nich sú povrchné vzťahy).

4. Počúvanie vs. rozprávanie

Introverti počúvajú viac, ako hovoria a sú to hlbokí myslitelia. Zároveň nie sú tými najhlasnejšími v miestnosti. Extroverti sú často tí, ktorí ovládajú diskusiu v osobnej a profesionálnej pozícii.

5. Ako reagujú na zmeny

Introverti sú veľmi pohodlní vo svojich zvykoch a rutinách. Z tohto dôvodu môžu naraziť na to, že sú menej otvorení a potom potrebujú čas na spracovanie nadchádzajúcich zmien viac ako extroverti. Extroverti majú tendenciu „ísť s prúdom“ oveľa ľahšie, pretože majú tendenciu byť spontánnejší, prispôsobujú sa zmenám oveľa jednoduchšie.

6. Rozdiely v sústredení

Introverti sú hlbokí myslitelia, čo znamená, že sa musia sústrediť na to, čo robia, aby priniesli dobré výsledky. Radi si nasadia slúchadlá aby sa dostali do „svojej zóny“.

7. Introverti sú viac konzervatívni

Často sa stane, že si ľudia myslia o introvertoch, že sú hanbliví a plachí. No nie je to celkom tak. Sú veľkými mysliteľmi, a to je obrovský rozdiel. V skutočnosti, keď vám introvert dôveruje a je ochotný vytvoriť s vami hlbší vzťah, bude s vami zdieľať viac, než by ste mohli očakávať. Extroverti sa možno zdajú byť na prvý pohľad otvorenejší, ale často zostávajú len na povrchnej úrovni. Introvertom teda stačí, aby sa cítili pohodlne a potom sa otvoria oveľa viac.

8. Sú otvorení k ľuďom odlišne

Extroverti majú tendenciu nadmerne všetko zdieľať, zatiaľ čo introverti sú oveľa selektívnejší, pokiaľ ide o to, s kým zdieľajú svoj vnútorný svet. Introverti sa otvárajú len niekoľkým ľuďom, ale ak to urobia, skutočne sa otvoria. Extroverti sú pripravení otvoriť sa každému, takže nebudete mať veľa práce s tým, aby sa cítili pohodlne.

9. Introverti sú zádumčiví

Jedným z najväčších rozdielov medzi introvertmi a extrovertmi je spôsob, akým spracovávajú informácie. Introverti potrebujú čas, aby sa zamysleli pred svojím rozhodnutím. Potrebujú čas popremýšľať a zvážiť všetky možnosti.

10. Túžba po pozornosti

Extroverti túžia po pozornosti. Introverti preferujú držať sa v úzadí.

11. Introverti potrebujú tichý priestor na prácu

Introverti sa ľahko rozptýlia. Extroverti sú lepší pri ignorovaní rušivých elementov hluku v pozadí.

12. Introvertov treba vyzvať k aktivite

Pri spolupráci s introvertmi, ich treba často podnietiť k určitému konaniu alebo akcii. Introvert vyzerá, že chce niečo povedať, ale trpezlivo čaká, kým bude vyzvaný.

Na záver by som ešte chcela prispieť jedným zaujímavým videom na portáli TED.com (https://www.ted.com/#/), kde rozpráva Susan Cainová o sile introvertov. Mne osobne veľmi pomohlo, aby som si uvedomila pár vecí, ktoré sú mi prirodzené a nemusím sa za ne ospravedlňovať, prípadne sa vyviňovať.  A zároveň sa pozerám na niektoré veci z iného uhla pohľadu.Tak isto si každý z tohto odkazu môže niečo odniesť, pretože v našom okolí, či už je to manžel, kolegyňa, syn alebo dcéra, resp. kamarát, určite poznáte niekoho vo svojom okolí, kto je viac introvert a budete ho tak vedieť lepšie pochopiť.

Ste skôr introvertným alebo extrovertným typom osobnosti? Prípadne z oboch niečo, ambivertom?

Každopádne, myslím si, že je podstatné pre každého človeka, aby sa pokúšal prekračovať svoju komfortnú zónu. Avšak treba najprv objaviť svoje silné stránky a to, na čo má človek talent. Pretože je dôležité byť tým, kým ste.

Dúfam, že sa vám dnešný článok páčil a budeme radi, ak sa s nami podelíte o názor aj prostredníctvom komentára nižšie pod článkom.

Dana Kolenčíková
Dana Kolenčíková Graphic Designer
Neuveriteľne vnímavý človek s citom pre detail a umenie. Za každých okolností milá osôbka nadšená pre kaligrafiu a estetiku. Rýchlo sa nadchne pre správnu vec. Občas je príliš hĺbavá, čo však považujeme za výhodu, pokiaľ ide o pres…
About author
By using the sites operated by 4ME MEDIA s. r. o. you agree to the use of cookies that help us provide better service. More info
sk
en