Amigal Group - Kampaň

Amigal Group - Kampaň

 

#real estate #reklamná kampaň #digitálny marketing #online #seo #social media #kreatíva #grafické práce #ppc #content #copywriting

ZADANIE

Spoločnost Amigal Group SK poskytuje poradenstvo, sprostredkovanie a zastupovanie v oblasti nákupov, predaja a prenájmu komerčných nehnuteľností a areálov. Zadaním bolo spropagovať spoločnosť a jej služby formou online reklamnej kampane a podporiť tak obchodné ciele spoločnosti.

RIEŠENIE

Na základe prieskumov a požadovaných cieľov sme navrhli ideálnu stratégiu, vytvorili, nasadili a následne priebežne optimalizovali digitálnu kampaň tak, aby dosahovala želané predajné výsledky spoločnosti. Kampaň bola nasadená online, s využitím Google Ads, Facebook reklamy a tiež silných realitných portálov na Slovensku.

Amigal Group - online kampaň

Amigal Group - online kampaň

Amigal Group - online kampaň

Amigal Group - Kampaň

 

#real estate #reklamná kampaň #digitálny marketing #online #seo #social media #kreatíva #grafické práce #ppc #content #copywriting

ZADANIE

Spoločnost Amigal Group SK poskytuje poradenstvo, sprostredkovanie a zastupovanie v oblasti nákupov, predaja a prenájmu komerčných nehnuteľností a areálov. Zadaním bolo spropagovať spoločnosť a jej služby formou online reklamnej kampane a podporiť tak obchodné ciele spoločnosti.

RIEŠENIE

Na základe prieskumov a požadovaných cieľov sme navrhli ideálnu stratégiu, vytvorili, nasadili a následne priebežne optimalizovali digitálnu kampaň tak, aby dosahovala želané predajné výsledky spoločnosti. Kampaň bola nasadená online, s využitím Google Ads, Facebook reklamy a tiež silných realitných portálov na Slovensku.

Amigal Group - Kampaň

Amigal Group - online kampaň

Amigal Group - online kampaň

Amigal Group - online kampaň

By using the sites operated by 4ME MEDIA s. r. o. you agree to the use of cookies that help us provide better service. More info
sk
en