Banchem - SOMO - Obalový dizajn

ZADANIE

Spoločnosť BANCHEM s.r.o. je jedným z popredných slovenských výrobcov a distribútorov čistiacich, dezinfekčných a špeciálnych prostriedkov pre hygienu a čistenie. Úspešne pôsobí na trhu už 27 rokov. Spoločnosť nás oslovila s požiadavkou na vytvorenie obalového dizajnu novej produktovej rady čistiacich prípravkov a tabliet do pisoárov SOMO.

RIEŠENIE

Pripravili sme logo produktovej rady SOMO, štylizované šikmo, aby znázorňovalo dynamiku značky a umocňovalo čistotu - želaný efekt po použití prípravku. Samotný obalový dizajn bol navrhnutý tak, aby vypovedal o kvalitách produktu, upútal pozornosť a záujem kupujúcich a bez problémov mohol súperiť s konkurenčnými produktmi s dlhšou históriou na trhu. Spracovanie grafiky bolo unikátne v tom, že bolo potrebné použiť tzv. zmršťovaciu fóliu, ktorá mohla zdeformovať niektoré prvky etikety. Sme radi, že sme túto výzvu zvládli a produkty SOMO majú obaly, aké si zaslúžia. Produkt SOMO WC čistič získal ocenenie Voľba spotrebiteľov - Najlepšia novinka 2017.

Banchem - SOMO - Obalový dizajn

Banchem - SOMO - Obalový dizajn

Back to list of references

Banchem - SOMO - Obalový dizajn

ZADANIE

Spoločnosť BANCHEM s.r.o. je jedným z popredných slovenských výrobcov a distribútorov čistiacich, dezinfekčných a špeciálnych prostriedkov pre hygienu a čistenie. Úspešne pôsobí na trhu už 27 rokov. Spoločnosť nás oslovila s požiadavkou na vytvorenie obalového dizajnu novej produktovej rady čistiacich prípravkov a tabliet do pisoárov SOMO.

RIEŠENIE

Pripravili sme logo produktovej rady SOMO, štylizované šikmo, aby znázorňovalo dynamiku značky a umocňovalo čistotu - želaný efekt po použití prípravku. Samotný obalový dizajn bol navrhnutý tak, aby vypovedal o kvalitách produktu, upútal pozornosť a záujem kupujúcich a bez problémov mohol súperiť s konkurenčnými produktmi s dlhšou históriou na trhu. Spracovanie grafiky bolo unikátne v tom, že bolo potrebné použiť tzv. zmršťovaciu fóliu, ktorá mohla zdeformovať niektoré prvky etikety. Sme radi, že sme túto výzvu zvládli a produkty SOMO majú obaly, aké si zaslúžia. Produkt SOMO WC čistič získal ocenenie Voľba spotrebiteľov - Najlepšia novinka 2017.

Banchem - SOMO - Obalový dizajn

Banchem - SOMO - Obalový dizajn

Banchem - SOMO - Obalový dizajn

We use cookie files for the purpose of visitor analysis and in order to suit our website to your needs. By using our website you agree with the storing of cookie files on Your computer, tablet or smartphone.
sk en