Biatec Laser Technology

Biatec Laser Technology

ZADANIE

Spoločnosť Biatec Laser Technology sa sústredí na technologicky prevratné riešenia, ktoré majú celosvetový význam. Klient požadoval v rámci modernizácie aj redizajn loga, ktoré má symbolizovať inovatívnosť, dynamiku a serióznosť spoločnosti zameranej na výskum, vývoj a následnú výrobu laserových zariadení.

RIEŠENIE

Vo vytvorenom návrhu dominuje laser, ako hlavný prostriedok výrobného procesu. Rozhodli sme sa tento prvok aplikovať priamo do názvu spoločnosti, čím vzniká ešte väčšie prepojenie myšlienky s reálnym názvom firmy. Modrá vo farbe loga reprezentuje serióznosť a kvalitu. Je doplnená o farbu kovu/šedú, ktorá symbolizuje zároveň precíznosť a odolnosť. Kombináciou laserového prvku a zvolených farieb sme splnili účel a zadanie klienta.

BiatecBLTBiatec Laser TechnologyBLT logoRedizajn loga BiatecBLT logoRedesign BLTBLT

Biatec Laser Technology

ZADANIE

Spoločnosť Biatec Laser Technology sa sústredí na technologicky prevratné riešenia, ktoré majú celosvetový význam. Klient požadoval v rámci modernizácie aj redizajn loga, ktoré má symbolizovať inovatívnosť, dynamiku a serióznosť spoločnosti zameranej na výskum, vývoj a následnú výrobu laserových zariadení.

RIEŠENIE

Vo vytvorenom návrhu dominuje laser, ako hlavný prostriedok výrobného procesu. Rozhodli sme sa tento prvok aplikovať priamo do názvu spoločnosti, čím vzniká ešte väčšie prepojenie myšlienky s reálnym názvom firmy. Modrá vo farbe loga reprezentuje serióznosť a kvalitu. Je doplnená o farbu kovu/šedú, ktorá symbolizuje zároveň precíznosť a odolnosť. Kombináciou laserového prvku a zvolených farieb sme splnili účel a zadanie klienta.

Biatec Laser Technology

BiatecBLTBiatec Laser TechnologyBLT logoRedizajn loga BiatecBLT logoRedesign BLTBLT

By using the sites operated by 4ME MEDIA s. r. o. you agree to the use of cookies that help us provide better service. More info
sk
en