BRKV - Logo a Identita

BRKV - Logo a Identita

 

#korporátna identita #logo #dizajn #grafické práce #dizajn #manuál

ZADANIE

BRKV je spolok pre vzdelávanie, cestovanie a kultúru. Jeho poslaním je združovať mladých ľudí v Rakúsku a umožniť im prostredníctvom programu Erasmus+ spoznávať svet, vzdelávať sa, spoznávať rakúsku kultúru, udržiavať ich národné tradície a šíriť ich ďalej. Spolok nás oslovil s požiadavkou na vytvorenie loga a celkovej identity, ktorou sa budú trefne prezentovať na verejnosti.

RIEŠENIE

Logo je tvorené nadčasovým sansovým písmom. Aby názov pôsobil dynamickejšie je napísaný malými písmenami, písmená „B“ a. „R“, či „K“ a „V“, sú tak od seba vizuálne oddelené, čo pôsobí sviežo a moderne. Takéto prevedenie loga a identity je dobre čitateľné, ihneď identifikovateľné voči verejnosti a jednoducho sa aplikuje i na tričká či iné reklamné predmety.

BRKV

BRKV

BRKV

BRKV

BRKV - Logo a Identita

 

#korporátna identita #logo #dizajn #grafické práce #dizajn #manuál

ZADANIE

BRKV je spolok pre vzdelávanie, cestovanie a kultúru. Jeho poslaním je združovať mladých ľudí v Rakúsku a umožniť im prostredníctvom programu Erasmus+ spoznávať svet, vzdelávať sa, spoznávať rakúsku kultúru, udržiavať ich národné tradície a šíriť ich ďalej. Spolok nás oslovil s požiadavkou na vytvorenie loga a celkovej identity, ktorou sa budú trefne prezentovať na verejnosti.

RIEŠENIE

Logo je tvorené nadčasovým sansovým písmom. Aby názov pôsobil dynamickejšie je napísaný malými písmenami, písmená „B“ a. „R“, či „K“ a „V“, sú tak od seba vizuálne oddelené, čo pôsobí sviežo a moderne. Takéto prevedenie loga a identity je dobre čitateľné, ihneď identifikovateľné voči verejnosti a jednoducho sa aplikuje i na tričká či iné reklamné predmety.

BRKV - Logo a Identita

BRKV

BRKV

BRKV

BRKV

By using the sites operated by 4ME MEDIA s. r. o. you agree to the use of cookies that help us provide better service. More info
sk
en