DK Recruitment Services - Identita

ZADANIE

Spoločnosť DK Recruitment Services zabezpečuje prácu stovkám ľudí naprieč celou Európou. Vyhľadáva pracovné príležitosti najmä pre oblasť remesiel a služieb a obsadzuje voľné pracovné miesta v krajinách ako Holandsko, Nemecko, Nórsko, ale napríklad aj Cyprus. Svojim klientom poskytuje komplexné služby od poradenstva, cez sprostredkovanie pracovnej ponuky, ubytovania, registrácie na miestnych úradoch atď.

RIEŠENIE

Logo po vyše 10 rokoch pôsobenia spoločnosti potrebovalo istý refresh. Pri navrhovaní jeho redizajnu sme sa zamerali na komplexnosť poskytovaných služieb svojim klientom, čo v novom logu predstavuje neúplná kružnica obklopujúca prvú časť loga. Farebné prevedenie evokuje profesionalitu a silné zázemie, ktoré spoločnosť svojim klientom ponúka pri hľadaní zamestnania.

DK Recruitment Services

DK Recruitment Services

DK Recruitment Services

Back to list of references

DK Recruitment Services - Identita

ZADANIE

Spoločnosť DK Recruitment Services zabezpečuje prácu stovkám ľudí naprieč celou Európou. Vyhľadáva pracovné príležitosti najmä pre oblasť remesiel a služieb a obsadzuje voľné pracovné miesta v krajinách ako Holandsko, Nemecko, Nórsko, ale napríklad aj Cyprus. Svojim klientom poskytuje komplexné služby od poradenstva, cez sprostredkovanie pracovnej ponuky, ubytovania, registrácie na miestnych úradoch atď.

RIEŠENIE

Logo po vyše 10 rokoch pôsobenia spoločnosti potrebovalo istý refresh. Pri navrhovaní jeho redizajnu sme sa zamerali na komplexnosť poskytovaných služieb svojim klientom, čo v novom logu predstavuje neúplná kružnica obklopujúca prvú časť loga. Farebné prevedenie evokuje profesionalitu a silné zázemie, ktoré spoločnosť svojim klientom ponúka pri hľadaní zamestnania.

DK Recruitment Services - Identita

DK Recruitment Services

DK Recruitment Services

DK Recruitment Services

We use cookie files for the purpose of visitor analysis and in order to suit our website to your needs. By using our website you agree with the storing of cookie files on Your computer, tablet or smartphone.
sk en