Exploria - firemná identita

Exploria - firemná identita


#grafické práce #logo #korporátna identita #brand #dizajn manual

ZADANIE

Slovenská výskumno-vývojová organizácia Exploria, zastrešuje vývoj technologických inovácií, pričom sa sústredí najmä na drevársky sektor. Názov spoločnosti bol zvolený s myšlienkou "prebádať nepoznané". Úlohou výskumno-vedeckých výstupov spoločnosti bude medzinárodná prezentácia s komerčným využitím v Európe.

RIEŠENIE

Pre klienta Exploria sme vytvorili logo. Vo finálnej verzii logotypu sme zobrali ako symbol molekulu uhlíka, teda základný stavebný prvok všetkých zlúčenín. Cieľom bolo ukázať, že prvky okolo nás vďaka výskumu, vývoju a technológiám môžu mať rôzny tvar, zameranie a hodnotu, no vo svojej podstate pramenia z rovnakého prvku. Vnútorné molekuly vytvorili písmeno x, ktoré je v názve najvýraznejšie a to sa odráža aj vo farebnom prevedení symbolu. Na prvý pohľad teda ide o zrejmé prepojenie s názvom spoločnosti.

Exploria - firemná identita


#grafické práce #logo #korporátna identita #brand #dizajn manual

ZADANIE

Slovenská výskumno-vývojová organizácia Exploria, zastrešuje vývoj technologických inovácií, pričom sa sústredí najmä na drevársky sektor. Názov spoločnosti bol zvolený s myšlienkou "prebádať nepoznané". Úlohou výskumno-vedeckých výstupov spoločnosti bude medzinárodná prezentácia s komerčným využitím v Európe.

RIEŠENIE

Pre klienta Exploria sme vytvorili logo. Vo finálnej verzii logotypu sme zobrali ako symbol molekulu uhlíka, teda základný stavebný prvok všetkých zlúčenín. Cieľom bolo ukázať, že prvky okolo nás vďaka výskumu, vývoju a technológiám môžu mať rôzny tvar, zameranie a hodnotu, no vo svojej podstate pramenia z rovnakého prvku. Vnútorné molekuly vytvorili písmeno x, ktoré je v názve najvýraznejšie a to sa odráža aj vo farebnom prevedení symbolu. Na prvý pohľad teda ide o zrejmé prepojenie s názvom spoločnosti.

Exploria - firemná identita

By using the sites operated by 4ME MEDIA s. r. o. you agree to the use of cookies that help us provide better service. More info
sk
en