Flexi Living - kampaň

Flexi Living - kampaň

 

#real estate #komunikácia #reklamná kampaň #kreatíva #online #content #copywriting #grafika #nákup mediálneho priestoru #ppc #social media

ZADANIE

Projekt Flexi Living v Rakúsku prináša všetky benefity exkluzívneho bývania pre každú rodinu. Zadaním bola tvorba reklamnej kampane, ktorá kreatívne odkomunikuje ideálne bývanie a naplní všetky potreby pre plnohodnotný život s bývaním bez hraníc. Cieľom kampane bolo zviditeľnenie projektu a predaj.

RIEŠENIE

Vytvoriť komunikačnú kampaň, ktorá naplní požadované ciele i za hranicami Slovenska, nie je jednoduché. Spracovali sme prieskum a analýzu, ktorej výsledkom bola stratégia, kreatíva, nasadenie a následne priebežná optimalizácia digitálnej kampane tak, aby dosahovala želané predajné výsledky spoločnosti. Kampaň bola nasadená prevažne online, s využitím Google Ads, Facebook AD a tiež silných realitných portálov na Slovensku.

Flexi Living

Flexi Living

Flexi Living

Flexi Living - kampaň

 

#real estate #komunikácia #reklamná kampaň #kreatíva #online #content #copywriting #grafika #nákup mediálneho priestoru #ppc #social media

ZADANIE

Projekt Flexi Living v Rakúsku prináša všetky benefity exkluzívneho bývania pre každú rodinu. Zadaním bola tvorba reklamnej kampane, ktorá kreatívne odkomunikuje ideálne bývanie a naplní všetky potreby pre plnohodnotný život s bývaním bez hraníc. Cieľom kampane bolo zviditeľnenie projektu a predaj.

RIEŠENIE

Vytvoriť komunikačnú kampaň, ktorá naplní požadované ciele i za hranicami Slovenska, nie je jednoduché. Spracovali sme prieskum a analýzu, ktorej výsledkom bola stratégia, kreatíva, nasadenie a následne priebežná optimalizácia digitálnej kampane tak, aby dosahovala želané predajné výsledky spoločnosti. Kampaň bola nasadená prevažne online, s využitím Google Ads, Facebook AD a tiež silných realitných portálov na Slovensku.

Flexi Living - kampaň

Flexi Living

Flexi Living

Flexi Living

By using the sites operated by 4ME MEDIA s. r. o. you agree to the use of cookies that help us provide better service. More info
sk
en