Ifújsági Nomád Klub

Ifújsági Nomád Klub

 

#logotyp #online #grafické práce #logo #dizajn manuál #merch #brand

ZADANIE

Ifjusági Nomád Klub je spolok so zameraním na združovanie mladých ľudí s rovnakými záujmami ako napr.: outdoorové aktivity, hotolezectvo, camping, paragliding a podobne. V preklade názov znamená klub mládežníckych kočovníkov - cestovateľov. Spolok nás oslovil s požiadavkou na vytvorenie loga a celkovej identity, ktorá bude jednoduchá, zapamätateľná a zaujímavá pre cieľovú skupinu.

RIEŠENIE

Logo pozostáva s typografickej a grafickej časti - symbolu, ktorý v sebe ukrýva hory, paragliding, prírodu a voľnosť. Názov klubu pôsobí vďaka použitému písmu dynamicky a spolu s grafickou časťou tak hovorí o otvorenosti a zameraní spolku. Vďaka tejto kombinácii je logo dobre čitateľné, ihneď identifikovateľné a jednoducho sa aplikuje i na tričká či iné reklamné predmety.

Ifjúsági Nomád Klub

Ifjúsági Nomád Klub

Ifjúsági Nomád Klub

Ifújsági Nomád Klub

 

#logotyp #online #grafické práce #logo #dizajn manuál #merch #brand

ZADANIE

Ifjusági Nomád Klub je spolok so zameraním na združovanie mladých ľudí s rovnakými záujmami ako napr.: outdoorové aktivity, hotolezectvo, camping, paragliding a podobne. V preklade názov znamená klub mládežníckych kočovníkov - cestovateľov. Spolok nás oslovil s požiadavkou na vytvorenie loga a celkovej identity, ktorá bude jednoduchá, zapamätateľná a zaujímavá pre cieľovú skupinu.

RIEŠENIE

Logo pozostáva s typografickej a grafickej časti - symbolu, ktorý v sebe ukrýva hory, paragliding, prírodu a voľnosť. Názov klubu pôsobí vďaka použitému písmu dynamicky a spolu s grafickou časťou tak hovorí o otvorenosti a zameraní spolku. Vďaka tejto kombinácii je logo dobre čitateľné, ihneď identifikovateľné a jednoducho sa aplikuje i na tričká či iné reklamné predmety.

Ifújsági Nomád Klub

Ifjúsági Nomád Klub

Ifjúsági Nomád Klub

Ifjúsági Nomád Klub

By using the sites operated by 4ME MEDIA s. r. o. you agree to the use of cookies that help us provide better service. More info
sk
en