Kerkosand - event 20. výročie

Kerkosand - event 20. výročie

ZADANIE

Významná výrobná spoločnosť z oblasti nerastných surovín Kerkosand nás poverila požiadavkou na zabezpečenie eventu pre svojich obchodných partnerov pri príležitosti 20. výročia založenia spoločnosti. I napriek náročnejším požiadavkám klienta aj vrátane záujmu realizácie celého eventu vo vonkajších priestoroch areálu spoločnosti, sme mali za cieľ zabezpečiť koncept a celý event tak, aby naň zamestnanci aj klienti ešte dlho v dobrom spomínali.

RIEŠENIE

Celý event sa niesol v duchu 4 ročných období, kde sa hostia behom jedného dňa preniesli cez celoročné - 365 dňové fungovanie spoločnosti Kerkosand. Ročné obdobia boli ústrednou tématikou celého eventu, či už v technickom zabezpečení, výzdobe a dekoráciách, doplnkových aktivitách ale aj v pestrom programe a cateringu. Na pódiu sa predstavili rôzni hudobníci, tanečníci a showmani. Programom po celú dobu sprevádzal skvelý moderátor Matúš Krnčok. Podarilo sa nám zariadiť aj slnečné počasie a aj vďaka tomu celý deň vyšiel podľa predstáv. Všetci pozvaní hostia si odniesli nezabudnuteľné zážitky, čím sme dosiahli maximálnu spokojnosť klienta aj jeho obchodných partnerov a zamestnancov.

Kerkosand - Event 20. výročie

Kerkosand - Event 20. výročie

Kerkosand - Event 20. výročie

Kerkosand - Event 20. výročie

Kerkosand - Event 20. výročie

Kerkosand - Event 20. výročie

Events /

Kerkosand - event 20. výročie

ZADANIE

Významná výrobná spoločnosť z oblasti nerastných surovín Kerkosand nás poverila požiadavkou na zabezpečenie eventu pre svojich obchodných partnerov pri príležitosti 20. výročia založenia spoločnosti. I napriek náročnejším požiadavkám klienta aj vrátane záujmu realizácie celého eventu vo vonkajších priestoroch areálu spoločnosti, sme mali za cieľ zabezpečiť koncept a celý event tak, aby naň zamestnanci aj klienti ešte dlho v dobrom spomínali.

RIEŠENIE

Celý event sa niesol v duchu 4 ročných období, kde sa hostia behom jedného dňa preniesli cez celoročné - 365 dňové fungovanie spoločnosti Kerkosand. Ročné obdobia boli ústrednou tématikou celého eventu, či už v technickom zabezpečení, výzdobe a dekoráciách, doplnkových aktivitách ale aj v pestrom programe a cateringu. Na pódiu sa predstavili rôzni hudobníci, tanečníci a showmani. Programom po celú dobu sprevádzal skvelý moderátor Matúš Krnčok. Podarilo sa nám zariadiť aj slnečné počasie a aj vďaka tomu celý deň vyšiel podľa predstáv. Všetci pozvaní hostia si odniesli nezabudnuteľné zážitky, čím sme dosiahli maximálnu spokojnosť klienta aj jeho obchodných partnerov a zamestnancov.

Kerkosand - event 20. výročie

Kerkosand - Event 20. výročie

Kerkosand - Event 20. výročie

Kerkosand - Event 20. výročie

Kerkosand - Event 20. výročie

Kerkosand - Event 20. výročie

Kerkosand - Event 20. výročie

By using the sites operated by 4ME MEDIA s. r. o. you agree to the use of cookies that help us provide better service. More info
sk
en