Naše Bernolákovo

Naše Bernolákovo

ZADANIE

Vytvoriť reklamnú kampaň, ktorá všetky benefity projektu odkomunikuje potenciálnym záujemcom a presvedčí ich zamyslieť sa nad možnosťou, že Naše Bernolákovo sa môže stať ich vysnívaným domovom.

RIEŠENIE

Pri vytváraní identity a komunikačnej stratégie sme vychádzali z potrieb cieľovej skupiny – mladých ľudí a rodín, ktorí túžia po vlastnom bývaní v blízkosti Bratislavy. Výstupom bola korporátna identita, web stránka, samotná kreatíva a nasadenie reklamnej kampane, propagačné materiály, správa sociálnych médií a mnoho ďalšieho.

Naše Bernolákovo

Výsledkom je, že projekt má z celkových 91 pozemkov po 6 mesačnej komunikácii v súčasnosti voľných menej ako 10% pozemkov. Takže ak aj vy túžite po novom bývaní, možno vás presvedčí práve Naše Bernolákovo. Prečítajte si viac na www.nasebernolakovo.sk

Referencia - Naše BernolákovoPortfolio - Nase BernolakovoReferencia Naše BernolákovoNaše Bernolákovo Kampaň

Naše Bernolákovo

ZADANIE

Vytvoriť reklamnú kampaň, ktorá všetky benefity projektu odkomunikuje potenciálnym záujemcom a presvedčí ich zamyslieť sa nad možnosťou, že Naše Bernolákovo sa môže stať ich vysnívaným domovom.

RIEŠENIE

Pri vytváraní identity a komunikačnej stratégie sme vychádzali z potrieb cieľovej skupiny – mladých ľudí a rodín, ktorí túžia po vlastnom bývaní v blízkosti Bratislavy. Výstupom bola korporátna identita, web stránka, samotná kreatíva a nasadenie reklamnej kampane, propagačné materiály, správa sociálnych médií a mnoho ďalšieho.

Naše Bernolákovo
Naše Bernolákovo

Výsledkom je, že projekt má z celkových 91 pozemkov po 6 mesačnej komunikácii v súčasnosti voľných menej ako 10% pozemkov. Takže ak aj vy túžite po novom bývaní, možno vás presvedčí práve Naše Bernolákovo. Prečítajte si viac na www.nasebernolakovo.sk

Referencia - Naše BernolákovoPortfolio - Nase BernolakovoReferencia Naše BernolákovoNaše Bernolákovo Kampaň

By using the sites operated by 4ME MEDIA s. r. o. you agree to the use of cookies that help us provide better service. More info
sk
en