Občiansky spolok - Corporate Identity

Občiansky spolok - Corporate Identity

 

#grafické práce #logo #korporátna identita #brand #dizajn manual

ZADANIE

Nezisková organizácia Občiansky spolok je inštitúciou, ktorá pôsobí v meste Lučenec. Jej hlavnou činnosťou je inklúzia maďarskej menšiny do slovenskej spoločnosti, podpora vzdelávania a organizácia aktivít v rodnom jazyku. Mimo iného sa organizácia zaoberá aj sprostredkovaním erazmu pre študentov. Našou úlohou bolo vytvoriť pre klienta korporátnu identitu.

RIEŠENIE

Pri tvorbe loga sme mysleli na činnosť, ktorou sa Občiansky spolok zaoberá a zároveň aj jeho hodnoty. Logo tak vo výsledku svojou farbou, kompozíciou a tvarom vyjadruje posolstvo inštitúcie. Jeho funkciou je odlíšiť organizáciu od iných inštitúcií a poskytnúť základ pre ďalšiu komunikáciu a identitu. Elementy využité pri dizajne loga sme neskôr implementovali aj do vzhľadu webovej stránky.

Občiansky spolok

Občiansky spolok

Občiansky spolok

Občiansky spolok - Corporate Identity

 

#grafické práce #logo #korporátna identita #brand #dizajn manual

ZADANIE

Nezisková organizácia Občiansky spolok je inštitúciou, ktorá pôsobí v meste Lučenec. Jej hlavnou činnosťou je inklúzia maďarskej menšiny do slovenskej spoločnosti, podpora vzdelávania a organizácia aktivít v rodnom jazyku. Mimo iného sa organizácia zaoberá aj sprostredkovaním erazmu pre študentov. Našou úlohou bolo vytvoriť pre klienta korporátnu identitu.

RIEŠENIE

Pri tvorbe loga sme mysleli na činnosť, ktorou sa Občiansky spolok zaoberá a zároveň aj jeho hodnoty. Logo tak vo výsledku svojou farbou, kompozíciou a tvarom vyjadruje posolstvo inštitúcie. Jeho funkciou je odlíšiť organizáciu od iných inštitúcií a poskytnúť základ pre ďalšiu komunikáciu a identitu. Elementy využité pri dizajne loga sme neskôr implementovali aj do vzhľadu webovej stránky.

Občiansky spolok - Corporate Identity

Občiansky spolok

Občiansky spolok

Občiansky spolok

By using the sites operated by 4ME MEDIA s. r. o. you agree to the use of cookies that help us provide better service. More info
sk
en