OZ Šanca pre nechcených – Web

OZ Šanca pre nechcených – Web

ZADANIE

Občianske združenie Šanca pre nechcených sa venuje ušľachtilému posolstvu. Dáva šancu nechceným deťom. Nezisková organizácia vznikla v roku 2004, kedy sa na Slovensku zrodili prvé tri Hniezda záchrany. Tie slúžia zúfalým matkám z celého Slovenska, ktoré sa môžu svojho dieťaťa humánne vzdať a dať mu adopciou šancu na život. Občianske združenie Šanca sa snaží zachraňovať nechcených novorodencov, odstraňovať príčiny, pre ktoré sa matky svojich detí vzdávajú a obnoviť súžitie troch generácií.

RIEŠENIE

Našou úlohou bolo vytvoriť pre klienta reprezentatívny a informatívny web, ktorý má šíriť osvetu o poslaní občianskeho združenia. Pri jeho dizajne sme zvolili silné, emotívne elementy, ktoré zosobňujú najdôležitejšie hodnoty občianskeho združenia. Pod našou strechou okrem tvorby webu, prebehol aj vývoj administračného systému, vďaka ktorému môže OZ Šanca pre nechcených jednoducho a ľahko pridávať usmerňujúce informácie pre matky a aktualizácie o Hniezdach záchrany.

Občianske Združenie Šanca pre nechcených – Web

Občianske Združenie Šanca pre nechcených – Web

Občianske Združenie Šanca pre nechcených – Web

Online /

OZ Šanca pre nechcených – Web

ZADANIE

Občianske združenie Šanca pre nechcených sa venuje ušľachtilému posolstvu. Dáva šancu nechceným deťom. Nezisková organizácia vznikla v roku 2004, kedy sa na Slovensku zrodili prvé tri Hniezda záchrany. Tie slúžia zúfalým matkám z celého Slovenska, ktoré sa môžu svojho dieťaťa humánne vzdať a dať mu adopciou šancu na život. Občianske združenie Šanca sa snaží zachraňovať nechcených novorodencov, odstraňovať príčiny, pre ktoré sa matky svojich detí vzdávajú a obnoviť súžitie troch generácií.

RIEŠENIE

Našou úlohou bolo vytvoriť pre klienta reprezentatívny a informatívny web, ktorý má šíriť osvetu o poslaní občianskeho združenia. Pri jeho dizajne sme zvolili silné, emotívne elementy, ktoré zosobňujú najdôležitejšie hodnoty občianskeho združenia. Pod našou strechou okrem tvorby webu, prebehol aj vývoj administračného systému, vďaka ktorému môže OZ Šanca pre nechcených jednoducho a ľahko pridávať usmerňujúce informácie pre matky a aktualizácie o Hniezdach záchrany.

OZ Šanca pre nechcených – Web

Občianske Združenie Šanca pre nechcených – Web

Občianske Združenie Šanca pre nechcených – Web

Občianske Združenie Šanca pre nechcených – Web

By using the sites operated by 4ME MEDIA s. r. o. you agree to the use of cookies that help us provide better service. More info
sk
en