Rebuz - firemná identita

Rebuz - firemná identita

ZADANIE

Spoločnosť REBUZ je mladá realitná obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje nadštandardné služby v oblasti sprostredkovania predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Klient sa na nás obrátil pri tvorbe korporátnej identity, ktorá bude túto činnosť zobrazovať a identifikovať jej predmet podnikania. Podmienkou bolo nezobrazovať v logu žiadne dvere, domček, kľúče či iné podobné prvky.

RIEŠENIE

V návrhu sme vychádzali z kľukatej „cesty“ k vysnívanému bývaniu, ktorá býva občas obtiažna. Logo má symbolizovať jej uľahčenie. Dominantným prvkom je písmeno „R“ štylizované do formy cesty. Použili sme gradient, ktorý vytvára dojem odlesku a zároveň podčiarkuje dynamiku samotného prvku. Zvolili sme jednoduchú typografiu, ktorá pekne dopĺňa výrazný prvok. Touto kombináciou sme splnili účel a zadanie klienta.

Rebuz - firemná identitaRebuz - firemná identitaRebuz - firemná identitaRebuz - firemná identitaRebuz - firemná identita

Rebuz - firemná identita

ZADANIE

Spoločnosť REBUZ je mladá realitná obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje nadštandardné služby v oblasti sprostredkovania predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Klient sa na nás obrátil pri tvorbe korporátnej identity, ktorá bude túto činnosť zobrazovať a identifikovať jej predmet podnikania. Podmienkou bolo nezobrazovať v logu žiadne dvere, domček, kľúče či iné podobné prvky.

RIEŠENIE

V návrhu sme vychádzali z kľukatej „cesty“ k vysnívanému bývaniu, ktorá býva občas obtiažna. Logo má symbolizovať jej uľahčenie. Dominantným prvkom je písmeno „R“ štylizované do formy cesty. Použili sme gradient, ktorý vytvára dojem odlesku a zároveň podčiarkuje dynamiku samotného prvku. Zvolili sme jednoduchú typografiu, ktorá pekne dopĺňa výrazný prvok. Touto kombináciou sme splnili účel a zadanie klienta.

Rebuz - firemná identita

Rebuz - firemná identitaRebuz - firemná identitaRebuz - firemná identitaRebuz - firemná identitaRebuz - firemná identita

By using the sites operated by 4ME MEDIA s. r. o. you agree to the use of cookies that help us provide better service. More info
sk
en